Alleluja! Grób jest pusty!

0

Wszystkim czytelnikom Przystanku Planszówka życzymy, by święta Zmartwychwstania Pańskiego były czasem radości, wypoczynku i pogłębiania wiary.

zyczeniawielk13

Wieczerza, męka na krzyżu i powstanie z martwych…. I choć męka i śmierć może wzbudzać lek i niepewność, to Zmartwychwstanie jest ucztą radości i nadzieji. Niech Święta napełniają nasze serca pozytywnymi emocjami, tak niezwykle potrzebnymi podczas codziennej rutyny, która nadchodzi po nich.

Wiary w Zmartwychwstanie i odkrywania jego sensu każdego dnia

życzy Redakcja Przystanku Planszówka