XIX Noc Planszówek – wyniki ankiety

Autor:

Kategoria:

XIX Noc Planszowek w BydoszczyXIX Noc Planszówek za nami. W poniedziałek zamieściliśmy galerię z wydarzenia, teraz czas na relację (w tym wypadku dość nietypową…).  Wraz z Centrum Gier Pegaz przeprowadziliśmy wśród uczestników krótką ankietę, która miała na celu dostarczenie informacji, zarówno na temat osób uczestniczących w Nocach Planszówek, jak i odpowiedzieć na pytania dotyczące postrzegania imprezy przez uczestników. Kwestionariusz składał się z 11 pytań zamkniętych i dwóch otwartych. Łącznie ankietę wypełniło 74 osoby. A oto to czego się dowiedzieliśmy…

Kto przychodzi na Noc Planszówek?

Trzy pytania stanowiły tzw. metryczkę. Zatem jaki jest profil demograficzny uczestników Nocy Planszówek?  Wśród respondentów przeważali mężczyźni, którzy stanowili 66% uczestników. Większość to osoby w przedziale wiekowym 21-30 lat z wykształceniem wyższym. Średnia wieku respondentów wyniosła 23 lata.

Noc Planszówek - wyniki ankiety XIX Noc Planszowek - wyniki ankiety, płeć uczestników XIX Noc Planszowek - wyniki ankiety. wykształcenie uczestników

Stali bywalcy…

XIX Noc Planszowek: ankieta, uczestnictwo w imprezieCzy Noc Planszówek to hermetyczna impreza, na której nie mam miejsca dla nowych osób? Na szczęście nie! 14% respondentów przybyło na nią pierwszy raz. Jest to niezwykle cenna informacja: z jednej strony pokazuje, że kolejne edycje wydarzenia przyciągają spore grono stałych bywalców (czyli formuła jest ciągle atrakcyjna), z drugiej strony ważnym jest pewna rotacja osób i napływ nowych graczy. Przecież jednym z celów wydarzenia jest promocja hobby planszówkowego.

 Planszówki… moje hobby?

Postanowiliśmy zadać kilka pytań dotyczących hobby planszówkowego. Aż 76 % ankietowanych deklaruje, że gra systematycznie w planszówki. Spośród nich 26 %  gra kilka razy w tygodniu, 53 % kilka razy w miesiącu. Tylko jedna osoba zadeklarowała, że jest szczęśliwcem, który ma możliwość grania codziennie.

Większość ankietowanych rozwija swoje hobby. 88 % uczestników posiada gry planszowe. Szacunkowa liczba gier w kolekcjach jest różna i waha się od jednej gry do ponad 30 tytułów. Większość mieści się w przedziale do dziesięciu gier. Niemal 70 % badanych kupuje planszówki.

Nie mogło zabraknąć pytania dotyczącego ulubionych gier. Prosiliśmy o podanie,  zdaniem respondentów, 3 najciekawszych tytułów. Okazuje się, że ilu graczy tyle ulubionych gier. Lista jest naprawdę długa i obejmuje aż 77 planszówki!  Najczęściej wskazywanym były Cyklady, Neuroshima Hex (co wiązać się mogło z odbywającym się na Nocy Gier turniejem w NH), Dominion, Osadnicy z Catanu, Gra o tron, K2, Rummikub, 7 Cudów, Munchin, Rój. Pozostałe tytuły zebrały mniej niż 5 głosów. Sporym zaskoczeniem jest wskazanie przez respondentów…Chińczyka! Wymieniły go cztery osoby.

XIX Noc Planszowek - ankieta.  XIX Noc Planszowek - wyniki ankiety. Posiadanie gier XIX Noc Planszowek - wyniki ankiety. ile gier posiadasz? XIX Noc Planszowek - wyniki ankiety. Kupno gier XIX Noc Planszowek - wyniki ankiety. ulubione gry

Planszówka…. idealny prezent!

XIX Noc Planszowek - wyniki ankiety. gry na prezentZapytaliśmy czy uczestnicy imprezy uważają gry planszowe, za dobry prezent dla innych. Żadna z badanych osób nie zaznaczyła odpowiedzi „nie”. Planszówki okazują się dobrym prezentem zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Co ciekawe: więcej osób zaznaczyło, że kupiliby je młodzieży lub dorosłym.

 O Nocy Planszówek

Tworząc ankietę chcieliśmy poznać opinie na temat samej imprezy. Zapytaliśmy respondentów o to, jak oceniają poszczególne elementy Nocy Planszówek. Zastosowano skalę pięciostopniową (1 – bardzo źle, 5 bardzo dobrze). W celu uproszczenia analiz, oceny negatywne (1 i 2) oraz pozytywne (4 i 5) połączono, tworząc kategorię złych i dobrych ocen. Najlepiej ocenianym aspektem jest wypożyczalnia gier. Aż 94 % ankietowanych przyznało jej oceny dobre (w tym 65 % to oceny bardzo dobre). Najsłabiej oceniana jest promocja: Aż 13 % osób oceniło ją  źle a 35% neutralnie.

Chcąc dowiedzieć się jakie są oczekiwania dotyczące kolejnych edycji, zapytaliśmy o sugestie zmian w formule wydarzenia. 22 osoby przedstawiły swoje propozycje. Większość z nich dotyczyła spraw związanych z gastronomią. Sugeruje się umożliwienie zakupu napojów zimnych, ciepłych i alkoholowych, jedzenia, udostępnienie mikrofalówki i czajnika (łącznie 6 ankietowanych). Pojawiły się także głosy sugerujące:

  • zmianę sali na większą;
  • organizacje większej liczby turniejów;
  • otwierania na każdej NGP kolejnej gry do wypożyczalni;
  • zapewnienie muzyki w tle;
  • wydłużenie czasu imprezy;
  • zorganizowanie wolontariuszy tłumaczących zasady gier;
  • a jedna osoba chciałaby w końcu coś wygrać w losowaniu gier…

Kolejne pytanie dotyczyło promocji imprezy. Zapytaliśmy skąd respondenci dowiedzieli się o Nocy Planszówek. Okazuje się, że głównym kanałem informacji jest… poczta pantoflowa! Aż 74 % respondentów wskazało, że o imprezie dowiedzieli się od rodziny i znajomych. Czyżby dowód na socjalizacyjny charakter gier planszowych? Większość pozostałych odpowiedzi wskazywało na internet (głównie Facebook i strona CG Pegaz) oraz siedzibę sklepu.

Jeżeli już mowa o siedzibie Centrum Gier Pegaz zapytaliśmy o to, czy respondenci byli kiedykolwiek w sklepie organizatora, mieszczącym się na ul. Pod Blankami 6. Większość z nich już tam była (78% ankietowanych). Spośród badanych, którzy jeszcze nigdy nie odwiedzili sklepu większość to osoby, które w Nocy Planszówek uczesntniczyły pierwszy raz (13 z 16 osób).

XIX Noc Planszowek - wyniki ankiety. Ocena imprezy XIX Noc Planszowek - wyniki ankiety. promocja XIX Noc Planszowek - wyniki ankiety

Zamiast podsumowania

Jeżeli pokusić by się o pewne uogólnienia, to średnia wieku 23 lata i przewaga osób z wyższym wykształceniem, wskazuje na zmianę naszego postrzegania gier planszowych. To już nie tylko zabawa dla dzieci. Noce Gier Planszowych w Bydgoszczy zagościły na stałe w kalendarzu kulturalnym miasta: świadczy o tym zarówno ciągłe zainteresowanie imprezą (utrzymuje się tendencja sporej liczby uczestników, wahająca się w ostatnim roku od 80 do ponad 160 osób) oraz pozytywna ocena większości aspektów wydarzenia.

Coraz więcej osób inwestuje w gry planszowe powiększając swoje kolekcje. I co ważne: zaczynamy postrzegać je jako dobry prezent nie tylko dla dzieci, ale także dla młodzieży i dorosłych. Na dniach w sklepach pojawią się dekoracje świąteczne: może szukając prezentu, warto wybrać się do sklepu z planszówkami i kolejny krawat, skarpetki czy inny „tradycyjny” prezent zastąpić dobrą grą, która zapewni obdarowanemu i jego najbliższemu otoczeniu wiele godzin dobrej zabawy?

Na koniec chciałbym podziękować Centrum Gier Pegaz za możliwość przeprowadzenia tej mini ankiety, a respondentom za cierpliwość w jej wypełnianiu. I już teraz zachęcam do przybycia na XX Noc Planszówek w Bydgoszczy o której poinformujemy już niebawem….

Opracowanie kwestionariusza ankiety oraz wyników: Uncle Lion (kontakt)

Łukasz "UncleLion" Juszczak
Łukasz "UncleLion" Juszczak
Mąż, planszoManiaK, recenzent, socjolog, rowerzysta, yerboholik, redaktor naczelny... wiele ról, które się zazębiają niczym mechanizmy w dobrym euro....

Masz chwilkę?

Przeczytaj także

2 KOMENTARZE