Konkurs „Huzia!” Zagraj o Liberum Veto

0

„Kupą tu waszmościowie, kupą!”

Szanowni a zacni! Bywajcie tu ku nam ino żywo aby dowcipem, odwagą i pomyślunkiem przed rywalami błysnąć.

Szlachetni panowie, cne białogłowy! Stańcie bez drżenia w pojedynku nie na szable, nie na bandolety lecz na pióro aby frakcje o tron Rzeczypospolitej się ubiegające – wspomóc. Kto najprzedniejszy okrzyk wzniesie, ten sławę i precjoza zacne zdobędzie. Na chwałę swoją i na cześć przyszłych pokoleń.

Konkurs „Huzia!”

W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w których to rozgrywa się akcja gry Liberum Veto, jednym z charakterystycznych elementów heraldyki było tzw. zawołanie, czyli werbalny element polskiego herbu szlacheckiego. Zawołanie służyło między innymi jako okrzyk bojowy. Dziś kojarzymy to z krótkim, dodającym animuszu hasłem typu: Huzia!, Hajda!, Bij, zabij! itp.

I właśnie ów okrzyk bojowy jest przedmiotem naszego konkursu 🙂

Zadanie jest proste – wystarczy wybrać jedną z czterech występujących w grze Liberum Veto frakcji (Wiśniowieccy, Awanturnicy, Radziwiłłowie lub Dworscy) i wymyślić dla niej zawołanie.

Odpowiedzi należy nadsyłać na adres konkurs@przystanekplanszowka.pl, w tytule maila wpisując „Konkurs Huzia!”. Na odpowiedzi czekamy do 8 marca, do godziny 23:59. Będzie nam miło jeżeli dodatkowo udostępnicie informacje o konkursie na Facebooku (nie jest to obowiązkowe).

Nagroda

Teraz część najważniejsza i najprzyjemniejsza – nagroda. W konkursie „Huzia!” do wygrania jest egzemplarz gry Liberum Veto, ufundowanej przez wydawnictwo VETO.

Regulamin konkursu „Huzia!”:

  1. Organizatorem konkursu „Huzia!” jest Przystanek Planszówka.
  2. Konkurs trwa od 1 marca 2017 roku, od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu, do dnia 8 marca do godziny 23:59.
  3. Konkurs polega na wymyśleniu okrzyku bojowego dla jednej z czterech występujących w grze Liberum Veto frakcji (Wiśniowieccy, Awanturnicy, Radziwiłłowie lub Dworscy) a następnie przesłaniu odpowiedzi wraz z określeniem wybranej frakcji na adres wskazany w punkcie 4. WAŻNE! Nie wolno wykorzystać prawdziwego, historycznego zawołania żadnej z tych frakcji.
  4. Odpowiedzi należy przesłać emailem w terminie do dnia 8 marca r. do godz. 23.59 na adres: konkurs@przystanekplanszowka.pl, w temacie wpisując „konkurs Huzia!”. Wiadomość z przesłanymi odpowiedziami należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
  5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury, w skład którego wchodzi redakcja serwisu www.przystanekplanszowka.pl, spośród osób które prześlą odpowiedzi na pytanie o którym mowa w punkcie 3, w terminie określonym w punkcie 4 niniejszego Regulaminu.
  6. Nagrodą w konkursie jest jeden egzemplarz gry Liberum Veto.
  7. Wraz z przesłaniem zgłoszenia Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zgłoszenia na fanpejdżu i stronie internetowej serwisu Przystanek Planszówka.
  8. Laureat konkursu zostanie ogłoszony w odrębnym wpisie na portalu Przystanek Planszówka, dnia 9 marca.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata danych osobowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.
  10. Fundatorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo Veto.